pdxux ข่าวบันเทิง การนำเสนอข่าวบันเทิงที่น่าหลงใหล ผ่านนักข่าวบันเทิงโดยตรง

การนำเสนอข่าวบันเทิงที่น่าหลงใหล ผ่านนักข่าวบันเทิงโดยตรง

หากมีการรายงานข่าวสาร ที่นักข่าวบันเทิงทำอยู่นั้น ชื่ออาชีพก็ชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่า ข่าวบันเทิง ก็เพราะว่าฉะนั้น ก็ต้องมีการติดต่อสื่อสาร พร้อมกับสัมภาษณ์คนในสังคมบันเทิงถึงจะถูก พร้อมกับด้วยความที่จะต้องมีการเกี่ยวพันพร้อมกับเกี่ยวโยงนี้ จึงเป็นบ่อเกิดเหตุการณ์ต่าง  ๆ เพราะว่านักข่าว จะต้องมีการทำข่าวในสิ่งที่ตนเองรู้และพบเห็นมา และข่าวนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดารา นักแสดง รวมไปถึงคนในสังคมบันเทิงผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นข่าวต้องเกิดอาการกระทบกระเทือน และไม่พอใจพร้อมกับเนื้อข่าวนั้น ๆ ที่นักข่าวได้ทำขึ้นมา ส่วนข่าวบันเทิงนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่  ก็อาจจะไม่มีใครทราบบันเทิงได้อย่างแน่นอน  พร้อมทั้งก็ต้องโจมตีกันไปโจมตีกันมาเป็นเวลาช้านาน เรื่องถึงจะสงบลง  นี่ล่ะค่ะ  คือปัญหาของที่ว่า เกิดมาเพื่อคู่กันโดยมิได้ตั้งใจ

 
ข่าวบันเทิง
ด้วยความจริงที่ว่า สังคมบันเทิงเป็นแหล่งสั่งสมทุกสิ่งอย่างเอาไว้ พร้อมทั้งจะต้องมีหลากหลายอาชีพ ที่คอยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือทำการเกี่ยวข้องกันโดยไม่ได้ตั้งใจ เปรียบเสมือนว่า ต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนเอง แต่ถ้าว่าก็ไม่วายที่จะต้องมาพบเจอ พร้อมทั้งใกล้ชิดกันเสียแต่ละวัน และใกล้ชิดกันเสียขนาดนี้  ทั้ง ๆ ที่คนหนึ่งก็ทำอาชีพหนึ่ง พร้อมกับอีกคนหนึ่งก็ทำอีกอาชีพหนึ่งของตัวเอง เช่นนี้จะว่าว่าเป็นการช่วยเหลือกันก็ว่าได้ เพราะว่ามันก็คงไม่แปลก อย่างอาชีพนักข่าวบันเทิง ก็ต้องพัวพันธ์พร้อมกับเกี่ยวโยงพร้อมกับต้องเกี่ยวข้องอยู่กับดารา นักแสดงโดยมิได้ตั้งใจ เพราะว่ามันคือหน้าที่ที่นักข่าวบันเทิงจำนวนมาก จะต้องทำพร้อมกับหน้าที่ของนักข่าวนั้น ก็เป็นต้องสัมภาษณ์ ผู้ที่อยู่ในวงการดารานักแสดง วงการบันเทิงทั้งหลายแหล่